Useing Kysyttyä Kysymyksiä

FAQs

 

Ohjelman rakenne

Mitä uusittu Xerox Global Partner Program (GPP) -ohjelma merkitsee?

Xeroxin uusitussa GPP-ohjelmassa on yhdistetty yli 20 aiempaa ohjelmaa yhdeksi maailmanlaajuiseksi ja yhtenäiseksi ohjelmaksi, jonka tarkoituksena on auttaa Xeroxin yhteistyökumppaneita eri tavoin: Laajentamaan toimintaansa ja saamaan uusia kannattavia tulonlähteitä; Yhdistämään Xeroxin teknologiaa ja tulostuksen hallintapalveluita omiin ainutlaatuisiin ratkaisuihinsa; sekä Yksinkertaistamaan työmenetelmiään.

Global Partner Program -ohjelman pohjana ovat siis Laajentaminen, Yhdistäminen ja Yksinkertaistaminen. Tarkoituksena on auttaa partnereita pysymään kilpailijoiden edellä, tarjoamaan edukseen erottuvia palveluita ja saamaan uusia asiakkaita omilla markkinoillaan sen perusteella, miten asiakkaat hakevat ratkaisuja asiakirjateknologian tarpeisiinsa.

Ennen Nyt
Maantieteelliset kanavat Reitti markkinoille -ajattelu
Alueelliset ohjelmat Maailmanlaajuiset ohjelmat
Viestintää vain asiakkaille Viestintää ja arvolupauksia asiakkaille ja partnereille

GPP tarjoaa partnereihin keskittyvää, suorituspohjaista ja palkitsevaa yhteistyötä.

Milloin uusittu Xerox Global Partner Program (GPP) -ohjelma käynnistettiin?

GPP käynnistettiin tammikuussa 2015.

Mitä aiemmille Xerox Partner Program -ohjelmille tapahtui?

Xerox yhdisti yli 20 ohjelmaa yhdeksi maailmanlaajuiseksi ja yhtenäiseksi ohjelmaksi, joka auttaa yksinkertaistamaan yhteistä liiketoimintaamme ja antamaan partnereille paremmat mahdollisuudet palvella asiakkaitaan. Ensimmäisessä vaiheessa uuteen ohjelmaan yhdistettiin aiemmat ohjelmat, kuten Peak Reseller Program, Xerox Authorised Dealer sekä Xerox Authorised Reseller. Toisessa vaiheessa ohjelmaan liitetään huippuluokan räätälöity PRM-järjestelmä (Partner Relationship Management, partnerisuhteiden hallinta), joka helpottaa yhteistä liiketoimintaa, parantaa partnerien kokemusta yhteistyöstä ja antaa mahdollisuuden lisätä ohjelmaan uusia elementtejä. Ohjelman tulevien uusien osien saatavuudesta julkaistaan pian päivämäärätiedot.

Millainen uusitun Global Partner Program -ohjelman rakenne on?

Halusimme uusia yhteistyörakenteemme täysin partnereilta saamamme palautteen perusteella. Tämän toteuttamiseksi olemme määritelleet viisi maailmanlaajuista reittiä markkinoille:

 1. Agentti (Agent)
 2. Jälleenmyyjä (Concessionaire)
 3. Asiakirjateknologiapartneri (Document Technology Partner)
 4. Ratkaisuntarjoaja (Solution Provider)
 5. Myyntivolyymipartneri (Volume Partner)

Partnerit voivat osallistua yhdellä neljästä jäsenyystasosta – Rekisteröitynyt, sekä kolme ohjelmaan liittyvää jäsenyystasoa: Platina, Kulta ja Hopea. Tiettyjen etujen, työkalujen ja muiden resurssien saatavuus riippuu partnerin jäsenyystasosta. Platinataso on korkein jäsenyystaso. Ohjelman tarjoamat edut ja partnereille asetettavat vaatimukset nousevat jäsenyystasojen myötä. Rekisteröitynyt on aloitustaso ja pääsy Partneriportaaliin vaatii rekisteröitymistä. Rekisteröityessään partnerille tarjotaan etuja, työkaluja ja muita resursseja rajoitetusti. Kun partneri haluaa luoda kestävää yhteistyötä sekä saada käyttöönsä ohjelman laajemmat edut, tehdään hakemus hopeatason jäsenyydestä.

Miten uusittu Global Partner Program -ohjelma auttaa partnereita?

GPP tarjoaa merkittäviä parannuksia, jotta partnerit voivat tarjota asiakkailleen parempia palveluja Xeroxin teknologiaratkaisujen osalta. Tarkemmin sanottuna:

 • Kattavaa uutta tarjontaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille
 • Parannettuja myyntiin, markkinointiin ja tekniikkaan liittyviä etuja, joilla voi lisätä asiakkaiden kiinnostusta ja lyhentää myyntisyklejä
 • Maailmanlaajuinen akkreditointi ja sertifiointi sekä erikoisaloihin perustuva malli
 • Uudet hyvitykset kasvun perusteella neljännesvuosittain ja vuosittain
 • Enemmän tuottopotentiaalia kauppojen rekisteröimisen kautta
 • Dynaaminen PRM-järjestelmä partnerisuhteiden hallintaan tarjoaa yhteistyökumppaneille toimivan käyttökokemuksen sekä reaaliaikaista näkyvyyttä partnerin koko markkinointi- ja myyntiprosessille

Mitä etuja Global Partner Program tarjoaa?

Uusittu Global Partner Program -ohjelma tarjoaa aiempaa kattavamman valikoiman myyntiin, markkinointiin ja tekniikkaan liittyviä etuja, jotka auttavat partnereita pysymään kilpailijoiden edellä, tarjoamaan edukseen erottuvia palveluita ja saamaan uusia asiakkaita. Lisätietoja Xerox Global Partner Program -ohjelmasta.

Mitä muutoksia Global Partner Program -ohjelma on tuonut akkreditointiin ja sertifiointiin?

Xerox laajentaa akkreditointi- ja sertifiointimallia maailmanlaajuiseksi ja esittelee erikoistumisaloihin perustuvan mallin. Saavuttamalla Xerox Specialty -valtuutuksen tietyllä erikoisalalla, partnerit saavat kilpailuetuja, yrityksen tunnettuus lisääntyy ja asiakkaat voivat olla vakuuttuneita siitä, että yrityksellä on asiakkaan tarpeiden mukaista tietämystä, kokemusta ja ratkaisuja.

Ohjelman vaatimukset

Liittyykö Partneriportaalin käyttöön tai Xerox Global Partner Program -ohjelmaan liittymiseen joitakin maksuja?

Xerox ei peri partnereilta maksua ohjelmaan rekisteröitymisestä. Partnereilta vaaditaan kuitenkin investointeja myyntiin, markkinointiin, koulutukseen ja toteutukseen yrityksen edetessä ylemmille jäsenyystasoille.

Miten partneriksi voi liittyä?

Jos yrityksesi oli mukana Xeroxin aiemmissa partneriohjelmissa, ei vaadita mitään toimia. Yritys siirtyy tällöin automaattisesti GPP-ohjelmaan 1. tammikuuta 2015 mennessä.

Jos olet tutkimassa mahdollisuuksia yhteistyöhön Xeroxin kanssa, ensimmäinen taso on Rekisteröitynyt, mikä merkitsee pääsyä Partneriportaaliin ja vaatii yksinkertaisen rekisteröitymisprosessin suorittamisen. Rekisteröityessään partnerille tarjotaan etuja, työkaluja ja muita resursseja rajoitetusti. Kun partneri haluaa luoda kestävää yhteistyötä ja saada käyttöönsä ohjelman laajemmat edut, tehdään hakemus hopeatason jäsenyydestä.

Liittyykö Rekisteröitynyt-tasoon vaatimuksia liikevaihdon tasosta?

Rekisteröitynyt on aloitustaso, eikä siihen liity tällaisia vaatimuksia. Partneriportaalin saa käyttöön ja Rekisteröitynyt-tasolle pääsee suorittamalla yksinkertaisen rekisteröitymisprosessin.

Global Partner Portal – Partneriportaalin käyttö

Mitä eroa on rekisteröitymisessä Global Partner Portal -portaalin käyttäjäksi sekä Global Partner Program -ohjelman jäseneksi hakemisessa?

Rekisteröityessään yksinkertaisen rekisteröitymisprosessin kautta partnerille tarjotaan etuja, työkaluja ja muita resursseja rajoitetusti. Kun partneri haluaa luoda kestävää yhteistyötä ja saada käyttöönsä ohjelman laajemmat edut, tehdään hakemus hopeatason jäsenyydestä.

Voinko edelleen käyttää vanhoja kirjautumistietojani aiemmasta portaalista, kun kirjaudun uuteen portaaliin?

Et, tarvitaan uudet kirjautumistiedot.

Ennestään Xerox-partneri?

Kirjaudu sisään

Unohtuiko salasana


Aloita nyt

Rekisteröidy, niin pääset käyttämään partneriportaalia ja saat lisätietoja Xerox Global Partner Program -ohjelmasta.

Rekisteröidy


Hae Partner Program —ohjelmaan

Hae


Ota yhteyttä

040 5869 250
tai Ota yhteyttä